Museum

Bij het verlaten van hun klooster in 1993 hebben de zusters redemptoristinnen veel achtergelaten: voorwerpen en teksten van de eredienst, kleding, dag- en jaarordes, geschreven reglementen en voorschriften, foto’s, boeken, kortom een schat aan objecten uit het leven van een beschouwende kloosterorde.

De nieuwe bewoonster, Stichting Het Kloosterhuis, vatte het plan op deze herinneringen respectvol te bewaren en voor bezichtiging ten toon te stellen.

Het streven is om de erfenis van de zusters niet zomaar uit te stallen, maar met toelichtende teksten enig inzicht te bieden in het kloosterleven van een zo goed als voorbije tijd. Onder meer komen aan bod de geschiedenis van de redemptoristinnen, die van het klooster in Sambeek, hun geestelijk leven, hun dagelijkse werk en de ontwikkeling daarin.


naambordjerefter