Nieuws

________________________________________________________________________________

24 augustus t/m 9 september:  De Kunst van het Geloven

Het Kloosterhuis heeft wederom zijn kapel beschikbaar gesteld voor de tweejaarlijkse manifestatie ‘Kunst van het Geloven’. In Het Kloosterhuis stelde Birgit Cauer, beeldend kunstenaar uit Berlijn, haar werk tentoon. Een installatie, speciaal gemaakt vvor het gebrandschilderde raam van onze kapel.

 

25 jaar Kloosterhuis

I.  Symposium ‘Geïnspireerd wonen’

Op 21 april hadden wij onze eerste viering van ons jubileum van 25 jaar woongemeenschap, hier in ons klooster.

In 1993 droegen de zusters Redemptoristinnen in Sambeek hun klooster over aan een groep mensen die zich er toe verbonden het kloostercomplex in stand te houden en de traditie van de zusters in seculiere vorm voort te zetten.

25 jaar geleden dus. Om dit te vieren organiseerden wij het mini-symposium ‘Geïnspireerd wonen’.

De dag begon met inleidingen door drie bewoners van het klooster over verleden, heden en toekomst van de woongemeenschap.

Gerard Everink belichtte het leven van de zusters aan de hand van oude foto’s, waarbij de laatste van de zusters bij het zien van die foto’s haar eigen herinneringen op begon te halen.

Inleiding: Het leven van de zusters Redemptoristinnen in Sambeek

Daarna behandelde Nelleke Drop, die een onderzoek heeft gedaan naar woongroepen, praktijk en beleving van gemeenschappelijk wonen.

Inleiding: Woongemeenschappen

Tenslotte benoemde Leo Kranendonk de dilemma’s en uitdagingen die in de toekomst op het Kloosterhuis afkomen en de plannen om die tegemoet te treden.

Inleiding: Is het Kloosterhuis toekomstbestendig?

In de nabespreking in de zonovergoten kloostertuin, door de ruim 70 aanwezige gasten, werd benadrukt dat het belangrijk is de geschiedenis niet verloren te laten gaan: geen toekomst zonder geschiedenis. Het is goed de traditie te bewaren, zij het in een eigentijdse invulling.

De huidige invulling van die traditie in het Kloosterhuis werd inspirerend genoemd. Men noemde het een open, gastvrije gemeenschap en een mooie plek, waarin men rust ervaart. Een fijne plek voor kinderen ook.

De gespreksdeelnemers toonden zich wat de toekomst betreft redelijk positief. Al lijkt het er soms niet op, gemeenschapszin neemt niet af in de samenleving, ook niet in een tijd van individualisering. En woongemeenschappen sluiten nog altijd aan bij de behoeften van velen. Toch werd geconstateerd dat de toekomst voor een groep zoals het Kloosterhuis niet echt te plannen is. Het blijft een zaak van met elkaar een weg zoeken. Velen noemden het belangrijk jongeren te trekken. Waarbij het de vraag is of jongeren op dezelfde wijze mee willen gaan in de doelstelling. Daar ligt voor het Kloosterhuis een uitdaging voor de komende 25 jaar.

 

II.  Picnic voor Sambeek

Op zondag 1 juli, exact de 25e verjaardag van Het Kloosterhuis, gaven wij in onze tuin een picnic voor onze dorpsgenoten. We hadden vooraf geen idee hoeveel mensen we konden verwachten (Sambeek heeft ongeveer 1700 inwoners), maar we hadden wel om aanmelding gevraagd. Uiteindelijk kwamen ongeveer 40 gasten. En dat bleek een mooi aantal.

En het was een groot succes. Er waren allerlei lekkere hapjes en drankjes, er was accordeonmuziek, het weer was ideaal en de sfeer was goed. Zo goed dat er diverse stemmen opgingen om dit jaarlijks te gaan doen….

III.  Reünie voor ex-gasten

De derde en laatste activiteit in het kader van het lustrum was een reünie van mensen die ooit als gast tijdelijk in het Kloosterhuis hebben gewoond. Naar schatting zijn dat er in die 25 jaar zo’n 250 geweest. Veel van hen waren niet meer te lokaliseren en anderen gingen niet op de uitnodiging in. Uiteindelijk hebben een twintigtal ex-gasten deelgenomen, wat weer een leuk aantal bleek voor een geanimeerde middag, in de tuin, bij wederom stralend weer.

 

Benieuwd naar onze laatste ‘Blik over de Muur‘?