Het Kloosterhuis is op zoek naar betaalbare appartementen of andere woonruimtes voor één of meer van onze gasten.

Wie heeft er nu of op korte termijn woonruimte te huur in of in de buurt van Sambeek / Boxmeer/ Venray? Het mag een ruimte zijn voor één persoon of een grotere ruimte voor een klein gezin van 3 personen.

 

Stichting Het Kloosterhuis probeert zijn doelstelling maatschappelijke opvang te realiseren door in het oude kloosterpand zes kamers beschikbaar te houden voor mensen die onderdak behoeven. Het aanbieden van onderdak is om de eerste nood te lenigen. Onze gasten betalen daarvoor huur. De bedoeling is dat zij binnen maximaal een jaar doorstromen naar een eigen ruimte en zodoende plaats kunnen maken voor een volgende gast in nood.

Vanwege lange wachttijden krijgen onze gasten, die willen doorstromen, bijna geen woonruimte aangeboden bij woningstichtingen. Op dit moment zoeken we voor een aantal mensen een eigen ruimte, want we gunnen deze mensen een plek om hun leven weer verder op te bouwen. Hiervoor hebben we uw hulp nodig!

Hebt u een aanbod of kent u een te huur staande locatie? Wilt u dan contact opnemen met info@hetkloosterhuis.nl?