Wij zoeken versterking!

Ben jij die energieke man en/of vrouw (met of zonder kinderen) die in een woongemeenschap wil komen wonen?

Even voorstellen:

“Wij” zijn 11 vaste bewoners die samen met nog 15 bewoners de woongemeenschap “Stichting Het Kloosterhuis” vormen. 

Het Kloosterhuis, een slotklooster uit de late jaren van de 19e eeuw, is gesitueerd in nabijheid van het Maasheggengebied in het dorp Sambeek, gemeente Boxmeer.

‘’Het Kloosterhuis’’ bestaat uit mensen die sociaal bewogen zijn en de doelstellingen van de Stichting nastreven, maar die tevens hun eigen leven leiden. We zetten deels de ideologie van de vorige bewoonsters, de zusters Redemptoristinnen, voort.

Samen werken we aan drie doelstellingen:

  • Het onderhoud van het historische pand) en tuin (het Klooster heeft een monumentenstatus); 
  • Het openstellen van het gebouw, met name de kapel, voor culturele activiteiten;
  • We bieden tijdelijk een gastvrij onderdak aan mensen die dat nodig hebben.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken iemand of een stel, eventueel met kind(eren), die als vaste bewoner(s) onze woongemeenschap wil(len) versterken en samen met ons voor continuïteit willen zorgen in de gemeenschap zodat dit erfgoed van Sambeek in stand wordt gehouden.  

Om de doelstellingen te realiseren is het belangrijk mee te doen met (gezamenlijke) klussen, koffie-avonden en eigen ideeën te laten horen tijdens onze huisvergaderingen.

We streven naar een evenwichtige opbouw in leeftijd. 

Onze voorkeur gaat uit naar iemand / een stel onder de 45 jaar, maar het allerbelangrijkste is dat onze nieuwe medebewoner past binnen de bestaande groep bewoners en zich wil inzetten voor de doelstellingen. 

U kunt zich nog verdiepen in Het Kloosterhuis en onze doelstellingen via de andere pagina’s van deze website. 

Mocht u interesse hebben of vragen hebben, dan kunt u een brief met motivatie of vragen mailen naar: info@hetkloosterhuis.nl.